کسب درآمد در منزل بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی میتوانید به راحتی با ما میلیونی درامد کسب کنید http://kasbdaramadd.mihanblog.com 2018-10-18T23:35:20+01:00 text/html 2018-02-22T17:05:29+01:00 kasbdaramadd.mihanblog.com تیکی تاکا تلگرام ما http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/21 <div><a href="https://t.me/aminima_band" target="" title=""><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">تلگرام ما</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">اینجا کلیک کنید</font></div></a></div> text/html 2018-02-22T16:26:58+01:00 kasbdaramadd.mihanblog.com تیکی تاکا آگهی جذب نیرو http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/20 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">کار در منزل برای آقایان و خانمها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">به صورت پاره وقت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">شرایط مورد نیاز :&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">سن ۱۸ سال به بالا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">مدرک تحصیلی: سیکل به بالا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">مهارت : آشنایی مختصر با موبایل و کامپیوتر و علاقه مند به برنامه‌نویسی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><a href="http://s9.picofile.com/d/8319104434/64b9e355-dacd-40c2-b468-ebc71745ae08/کسب_درآمد_در_منزل.apk" target="_blank" title="">( برای دریافت اپلیکیشن رایگان راهنمای کسب درآمد میلیونی اینجا کلیک کنید )</a></font></div><div><br></div><a href="http://s9.picofile.com/d/8319104434/64b9e355-dacd-40c2-b468-ebc71745ae08/کسب_درآمد_در_منزل.apk" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">تیم توسعه دهنده ما به تعدادی نیرو نیازمند است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">نیازی به دانش و مدرک برنامه‌نویسی نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">تیم توسعه دهنده ما سالهاست در مارکت های ایرانی فعالیت میکند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">ما اپلیکیشن برنامه ساز اندروید کاملا فارسی به همراه فیلم آموزش را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">برای شما ارسال خواهیم کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">و در گوشی موبایل خود برنامه بسازید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">شما برنامه رو میسازید و برای ما ارسال میکنید و ما به اسم تیم توسعه دهنده امینیما باند در مارکت ها منتشر خواهد کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">و بدون شک فروش بالایی خواهیم کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">و نسبت به فروش شما هشتاد درصد از فروش را دریافت خواهید کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">هر دو روز به راحتی میتوانید برنامه بسازید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">با درامد بالا و مکفی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">آیا میدانستید بیشتر کسانی که در کافه بازار برنامه انتشار میکنند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">برنامه‌نویسی رو بلد نیستند!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">چند برنامه دارند و چند ترفند که ماهانه میلیونی کسب درآمد میکنند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">نگران نباشید ما به شما این ترفند را آموزش میدهم و آنها را در اختیار شما قرار خواهیم داد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">۲۴ ساعته پاسخگو هستیم برای راهنمایی شما</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">به دلیل حجم زیاد تماس ها لطفا پیام بدهید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/aminima_band" target="_blank" title=""><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#33ccff">کانال تلگرام ما</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320093068/canal.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="7" color="#33ccff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/joinchat/BnwAUUrKu5e-HG1odu5-4Q" target="_blank" title=""><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#33ccff">گروه تلگرام ما (برای کسانی که ریپورت هستند)</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320093000/super.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#66ffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://instagram.com/kaasbdaramad" target="_blank" title=""><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#66ffff">اینستاگرام ما</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8320093018/insta.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="aamminnimmaa@gmail.com" target="_blank" title=""><font size="7" face="Mihan-IransansBold">جیمیل ما</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320093042/hmail.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">ارتباط برقرار کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-02-22T15:19:39+01:00 kasbdaramadd.mihanblog.com تیکی تاکا کسب درآمد میلیونی http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/19 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">شاید پیش خودتون فکر کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">این امکان وجود ندارد و این فقط درحد حرف است!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">اما باور کنید خیلی از آن چیزی که فکر میکنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">راحت تر است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">این برنامه ها و بازی هایی که ما ساخته ایم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">و در مارکت ها منتشر کرده ایم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">برنامه های ما در کافه بازار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://cafebazaar.ir/developer/334274807579/?l=fa" target="_blank" title=""><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">کلیک کنید</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">برنامه های ما در ایران اپس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://iranapps.ir/user/AMiNiMA%20BAND" target="_blank" title=""><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">کلیک کنید</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-02-11T04:00:44+01:00 kasbdaramadd.mihanblog.com تیکی تاکا اپلیکیشن http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/18 <div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff66">اپلیکیشن رایگان راهنمای آموزش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff66"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff66">کسب درآمد میلیونی در منزل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff66"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff66">منتشر شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff66"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff66">شما برای دریافت این اپلیکیشن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff66"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8319104434/کسب_درآمد_در_منزل.apk.html" target="" title=""><font size="7" face="Mihan-IransansBold" color="#99ffff">اینجا کلیک کنید</font></a></div> text/html 2018-02-11T03:55:38+01:00 kasbdaramadd.mihanblog.com تیکی تاکا صرفه‌جویی در هزینه http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/17 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">اگر شما بخواهید به عنوان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">&nbsp;ناشر در کافه بازار ثبت‌نام کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">باید مبلغ :</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">* ۴۰٫۰۰۰ تومان *</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">به کافه بازار بپردازید !!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">اما نیازی به این کار نیست !!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">ما &nbsp;این هزینه رو پرداخت کرده ایم !!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">شما فقط</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://panel.shaparakpay.com/startpay/paylink/505B9865FB" target="" title=""><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><div>* مبلغ ۲۰۰۰ تومان *</div><div><br></div><div>&nbsp;بابت</div><div><br></div><div>پکیج اول</div></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">و&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00">*&nbsp;<a href="http://panel.shaparakpay.com/startpay/paylink/7537BBA3EC" target="" title=""><div style="display: inline !important;">مبلغ ۵۰۰۰ تومان *</div></a></font></div><a href="http://panel.shaparakpay.com/startpay/paylink/7537BBA3EC" target="" title=""><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffff00"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بابت پکیج دوم</div></font></a><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">به ما پرداخت می کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">- - -</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">و</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">به محض پرداخت مبلغ &nbsp;پکیج</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">&nbsp;برای شما ارسال خواهد شد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-02-11T03:53:18+01:00 kasbdaramadd.mihanblog.com تیکی تاکا آیا میدانستید؟ http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/16 <div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">آیا می دانستید ؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">بیشتر کسانی که در کافه بازار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;برنامه منتشر می کنند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">برنامه‌نویسی &nbsp;رو بلد نیستند !!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">آره باور کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">چند برنامه دارند و چند ترفند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">و به راحتی &nbsp;ماهانه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">میلیونی کسب درآمد می کنند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">حالا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">ما به شما &nbsp;این ترفند را آموزش میدهم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">و</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ما آنها را در اختیار شما&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">قرار خواهیم داد و هر دو روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;به راحتی می توانید برنامه بسازید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-02-11T03:29:19+01:00 kasbdaramadd.mihanblog.com تیکی تاکا همکاری با ما http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/14 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000">درود</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">»»<font color="#66ffff"> برای همکاری با ما </font>««</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">شما بعد از خرید یکی از پکیج ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">به تیم توسعه دهنده یا همون</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">تیم برنامه‌نویسی ما می پیوندید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">و شروع به آموزش و ساخت اپلیکیشن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">میکنید و برای ما ارسال میکنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">و ما اپلیکیشن شما را به نام تیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">توسعه دهنده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">❤ &nbsp;امینیما باند ❤</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;در مارکت ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">منتشر خواهیم کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">وقتی مارکت ها تایید کردن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">و اپلیکیشن رو منتشر کردن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">بعد از فروش برنامه مورد نظر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">به هر تعدادکه فروخته شده باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">در آخر ماه ( تاریخ تسویه مارکت ها)&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;از مجموع مبلغ فروخته شده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">۲۰٪ برای ما</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">و</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">۸۰٪ برای شما خواهد بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">به طور مثال اگه برنامه ای ساخته‌اید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">و مبلغ برای فروش در مارکت را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">* ۱۰۰۰ تومان * تعیین کرده‌اید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">هر فروش پس از کسر شدن درصد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">مارکت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">( معمولا مارکت ها ۳۰٪ برمیدارن)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">به روال همکاری خودمون میرسیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">۱۰۰۰ تومان فروش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">کسر ۳۰٪ مارکت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">۷۰۰ تومان مانده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">کسر ۲۰٪ &nbsp;ما</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">مبلغ ۵۰۰ تومان برای شما میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">و اگر درماه ۱۰۰ تا فروش داشته باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">مبلغ درآمد شما میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">*۵۰٫۰۰۰ تومان *&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">خو اگر برنامه ای با قیمت ۵۰۰۰ تومان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">منتشر کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">مبلغ بیشتری کسب درآمد میکنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">و اگر ۲۰ تا ، ۳۰ تا برنامه منتشر کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">در مجموع از هر مارکت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">میتونی درآمد بالایی داشته باشی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">و ماهانه میلیونی درآمد کسب کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">اما خو اگه فکر میکنید این انصاف نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">که شما زحمت بکشید برنامه رو بسازید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">و ما به نام خودمون منتشر کنیم و&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">۲۰٪ مبلغ فروش رو هم برداریم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">این هیچ ایرادی نداره.....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">اگر دوست دارید به تنهایی فعالیت کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">ما حتما به شما کمک خواهیم کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">مراحل آموزش ثبت‌نام و&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">آموزش انتشار برنامه در همه مارکت ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">را به شما خواهیم داد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div>